Koła zainteresowań

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w klasach I - VIII w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Nazwa koła

Prowadzący

Liczba godzin

zrealizowanych

Uczestnicy (klasa)

1.

Polonistyczne

Patrycja Kurek

1

V-VIII – 20

2.

Informatyczne

Magdalena Dukiewicz-Jurka

1

IV-VII - 10

3.

SKS

Marta Okręglicka

2

2h(IV-VIII)

IV – VIII - 19

4.

Matematyczne

Magdalena Dukiewicz-Jurka

1

IV-VIII – 10

5

Językowe

Barbara Leśniak

1

VIII - 13

6

Harcerskie koło turystyczne

Teresa Studnicka

1

II – VIII- 15

7

Świetlica

A.Kasiarz

M. Dukiewicz-Jurka
M. Okręglicka, M. Kruk,
 M. Świątek

10

9

I – V - 35

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zajęcia statutowe szkoły

 

Lp.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Liczba godzin

zrealizowanych

Uczestnicy (klasa)

1.

Dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

Patrycja Kurek

1

IV - VIII

2.

Dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Maria Kruk

1

IV-VIII

3.

Dydaktyczno – wyrównawcze

Teresa Studnicka

1

I

4.

Dydaktyczno – wyrównawcze

Edyta Kwartnik

1

II

5.

Dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego

Barbara Leśniak

1

IV - VIII

 

 

© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation