Plan lekcji

Klasa 1 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8.00 - 8.45 ed. wczesnoszkolna  religia  ed. wczesnosz./wf  j. angielski  ed. wczesnoszkolna
2  8.55 - 9.40 ed. wczesnosz./ wf  j.angielski  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnosz./wf
3   9.50 - 10.35 ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna
4  10.45 - 11.30 ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna
5  11.45 - 12.30   ed.wczesn./zaj.komp  religia    gimn. korekcyjna
6  12.40 - 13.25          
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 2 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszk./wf  zaj. komputerowe
2   8.55 - 9.40  j. angielski  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna
3   9.50 - 10.35  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnosz./wf  ed. wczesnoszkolna  religia
4  10.45 - 11.30  ed. wczesnosz./wf  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  j. angielski  ed. wczesnoszkolna
5  11.45 - 12.30  gimn. korekcyjna    ed. wczesnoszkolna  religia  ed. wczesnoszkolna
6  12.40 - 13.25          
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 3 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  ed. wczesnoszk./wf  j. angielski  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszk./wf  ed. wczesnosz. /wf
2   8.55 - 9.40  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnosz./wf  ed. wczesnoszkolna  zaj. komputerowe
3   9.50 - 10.35  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  j. angielski  ed. wczesnoszkolna
4  10.45 - 11.30  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  religia  ed. wczesnoszkolna
5  11.45 - 12.30  gimn. korekcyjna  religia  ed. wczesnoszkolna  ed. wczesnoszkolna  
6  12.40 - 13.25          
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 4 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  język polski    technika  język polski  
2   8.55 - 9.40  godz. wychowawcza  język polski  język polski  język angielski  język polski
3   9.50 - 10.35  język angielski  muzyka  matematyka  religia  wf
4  10.45 - 11.30  religia  wf  wf  matematyka  matematyka
5  11.45 - 12.30  plastyka  język angielski  przyroda  wf  przyroda
6  12.40 - 13.25    matematyka  WDŻ  informatyka  
7  13.35 - 14.20    historia      
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 5 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  historia  język polski    informatyka  
2   8.55 - 9.40  język angielski  religia  technika  matematyka  matematyka
3   9.50 - 10.35  matematyka  wf  język polski  plastyka  język angielski
4  10.45 - 11.30  godz. wychowawcza  historia  język angielski  geografia  język polski
5  11.45 - 12.30  wf  matematyka  wf  język polski  język polski
6  12.40 - 13.25  muzyka  biologia  religia    wf
7  13.35 - 14.20      WDŻ    
8  14.30 - 15.15          

 

Klasa 6 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  matematyka  historia i społecz.    przyroda  język angielski
2   8.55 - 9.40  religia  wf  przyroda  zajęcia komput.  religia
3   9.50 - 10.35  język polski  język polski  zajęcia techniczne  matematyka  język polski
4  10.45 - 11.30  język polski  muzyka  matematyka  plastyka  matematyka
5  11.45 - 12.30  język angielski  przyroda  język polski  historia i społecz.  wf
6  12.40 - 13.25  wf  matematyka  język angielski  język polski  
7  13.35 - 14.20      godz. wychowawcza wf  
8  14.30 - 15.15      WDŻ    

 

 

Klasa  7

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  j.niemiecki  wf  biologia  matematyka  j.polski
2   8.55 - 9.40  język polski   j.polski  informatyka   geografia  j.angielski
3   9.50 - 10.35  historia   chemia  matematyka   j. polski   matematyka
4  10.45 - 11.30  język angielski   matematyka  j.polski  chemia    historia 
5  11.45 - 12.30  religia   fizyka  j.angielski   fizyka   j.niemiecki 
6  12.40 - 13.25  plastyka   j.angielski  WDŻ   religia   godz. wych. 
7  13.35 - 14.20  wf   biologia  wf      geografia 
8  14.30 - 15.15  wf  muzyka       

 

 

Klasa  8

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  religia  godz. wychow.  j.polski  j.angielski  matematyka
2   8.55 - 9.40  matematyka  j. angielski  matematyka  chemia  j. polski
3   9.50 - 10.35  wf   matematyka  j. angielski  biologia  fizyka
4  10.45 - 11.30  WOS  chemia  fizyka  j. polski  wf
5  11.45 - 12.30  j. polski   j. polski  geografia  matematyka  informatyka
6  12.40 - 13.25  j. polski  religia  EDB  wf  historia
7  13.35 - 14.20  j. niemiecki  j. niemiecki  WDŻ  WOS  w-f
8  14.30 - 15.15  k. język angielski    historia      
© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation