Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

PRZEWODNICZĄCA:  Gabriela Basik

Z-CY PRZEWODNICZĄCEJ: Patrycja Łazarz,

Jakub Mirocha

CZŁONEK: Filip Worytko

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

Izabela Kania 

Mariusz Świątek

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ROMANA JABŁOŃSKIEGOW ŁĘKAWICY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz propozycji  dzieci i młodzieży, a zwłaszcza członków szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Przedstawia on roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny. Niektóre działania realizowane będą wspólnie z innymi organizacjami i nauczycielami.

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole:

 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samodyscypliny i samooceny.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa
  w stosunkach uczniów z nauczycielami.
 • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, w tym dbanie o mienie szkolne.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.

Akcje i działania stałe:

 • prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
 • informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
 • całoroczna akcja pn. „Dzień 13- go każdego miesiąca dniem bez pytania i bez kartkówek”;
 • udział w całorocznej zbiórce nakrętek;
 • upowszechnianie czytelnictwa – czytanie raz w miesiącu bajek i legend dla dzieci w czasie zajęć świetlicowych;
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu sztandarowego;
 • działania wynikające z bieżącej sytuacji.

 

Działania:

Wrzesień:

 • Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego - ogłoszenie kampanii wyborczej, prezentacja programów wyborczych.
 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny z uwzględnieniem działań zgłoszonych przez przewodniczącą i członków SU.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU.
 • Dzień Chłopaka - zorganizowanie konkursu „Super Chłopak 2018/2019”. Wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Zbiórka nakrętek.

Październik:

 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
 • Założenie skrzynki na innowacje i pomysły uczniów.
 • Zapoczątkowanie całorocznej akcji pn. „Dzień 13- go każdego miesiąca dniem bez pytania i bez kartkówek”;
 • Uruchomienie „Pogotowia naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Zorganizowanie dyżurów na stołówce w czasie pierwszej przerwy obiadowej.
 • EKO - WLEPKI: rozmieszczenie w szkole „eko wlepek” przypominających o nawykach przyjaznych dla środowiska, takich jak dokręcanie kranów, gaszenie światła, segregowanie śmieci.
 • 7 październik - „Światowy Dzień Uśmiechu” – obdarowanie każdego ucznia i nauczyciela naklejką
  z uśmiechem.
 • „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt” – wykonanie okolicznościowej gazetki.
 • „Przynieś karmę dla zwierzaka” – współorganizowanie zbiórki suchej karmy dla zwierząt i przekazanie do schroniska.
 • Zorganizowanie apelu na Dzień Edukacji Narodowej. Redagowanie życzeń dla nauczycieli
  i pracowników szkoły. Opracowanie gazetki okolicznościowej.
 • Udział w Ślubowaniu klasy pierwszej – poczet sztandarowy.
 • 30 październik –„ Dzień Spódnicy”.
 • Zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza z okazji Święta Zmarłych. Wykonanie gazetki tematycznej.

Listopad:

 • 7 XI – „Dzień postaci z bajek”, przebranie uczniów, czytanie bajek w klasach młodszych.
 • Włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości:
  • wykonanie dekoracji korytarza szkolnego,
  • zorganizowanie konkursu na najładniejszy kotylion,
  • wykonanie biało - czerwonych kokardek dla uczniów na uroczystą akademię,
  • udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych w czasie przerw,
  • wykonanie gazetki tematycznej.
 • 16XI – „Dzień tolerancji i życzliwości”
  • między klasowy konkurs klas 4-8 „Słowa tolerancji”,
  • „Przyjazna poczta” – napisanie kilku miłych słów swoim rówieśnikom.
 • „Dzień Pluszowego Misia” - zorganizowanie wystawy prac plastycznych pt. „Miś ma dzisiaj urodziny” oraz zabaw z misiem dla klas I-III w czasie przerwy.
 • Zorganizowanie wspólnie z harcerzami dyskoteki andrzejkowej i wróżb andrzejkowych.
 • Zbiórka puszek.

Grudzień:

 • Mikołajki w szkole – „Kto przebrany, nie pytany”.
 • Współorganizowanie aukcji PLUSZOWY MIŚ i zbiórki słodyczy.
 • Zorganizowanie szkolnego konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa”, wystawa prac.
 • Wykonanie stroików świątecznych.
 • Konkurs na bożonarodzeniowy wystrój klas.
 • Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra Grosza”.

Styczeń:

 • Bezpieczne ferie zimowe - przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy. Opracowanie regulaminu bezpiecznych ferii ii umieszczenie w gablocie SU.
 • Zorganizowanie zabawy karnawałowej. Przygotowanie plakatu informacyjnego.
 • Udział w WOŚP.
 • Międzynarodowy Dzień Krawata i Muszki.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr.

Luty:

 • Zorganizowanie turnieju wybranej gry na sali komputerowej.
 • Uruchomienie poczty walentynkowej. Ubieramy się w tym dniu na czerwono.
 • Słodki upominek w Tłusty Czwartek - akcja „Pączek dla każdego”.

Marzec: 

 • 30 III - Światowy Dzień Muffinka.
 • Promowanie zasad kulturalnego zachowania- wykonanie gazetek „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”.
 • Zorganizowanie wyboru najsympatyczniejszej dziewczyny. Gazetka tematyczna z okazji Dnia Kobiet.
 • Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się w kolory tęczy.

Kwiecień: 

 • Zorganizowanie konkursu na palmę wielkanocną. Wystawa prac.
 • Przygotowanie kartek wielkanocnych oraz życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono. Przeprowadzenie konkursu na napisanie wiersza, prezentacja na apelu.
 • Zbiórka puszek.

Maj:

 • Konkurs na najciekawszą fotografię. Wystawa na gazetce.
 • „Mam talent” – prezentacje.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce poświęcony temu świętu.

Czerwiec:

 • Dzień Sportu – zawody między klasowe.
 • Zorganizowanie ogniska SU.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - wystawienie pocztu sztandarowego.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest otwarty na wszelkie ciekawe propozycje uczniów, nauczycieli i rodziców oraz może być modyfikowany w czasie trwania roku szkolnego.

 

Izabella Kania

Mariusz Świątek

© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation