Powrót do szkoły klas 1-3

Informacja dotycząca rozpoczęcia nauki od 18.01.2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 13.01.2021r. od 18.01.2021r. uczniowie klas 1-3 oraz oddział przedszkolny rozpoczynają nauczanie stacjonarne w swoich salach, według planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.
Klasy 4-8 pozostają w nauczaniu zdalnym na dotychczasowych zasadach.
Nauczanie odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi MEN, MZ i GIS.
Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas 1-3 realizowane są stacjonarnie wg harmonogramu.
Zajęcia dodatkowe i projektowe dla uczniów klas 1-3 realizowane są stacjonarnie wg harmonogramu.
Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się zgodnie z harmonogramem.
Konsultacje dla klasy ósmej odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem
Stołówka szkolna pracuje na dotychczasowych zasadach.

© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation