Nagrody wójta za osiągniecia edukacyjne i sportowe

Nagrody Wójta Gminy Stryszów za osiągnięcia edukacyjne i sportowe zostały przyznane siedemnastu uczniom szkół z terenu gminy. Dzisiaj Wójt Gminy Szymon Duman wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Magdaleną Adamczyk wręczyli uczniom nagrody rzeczowe i pieniężne oraz złożyli im serdeczne życzenia. Główny cel przyznania nagród to przede wszystkim docenienie pracy uczniów i motywowanie do dalszego rozwoju. Wysokie osiągnięcia to duma dla uczniów, rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów, instruktorów. Doceniamy, że nasi uczniowie biorą udział w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach oraz międzynarodowych zawodach. Życzymy wszystkim nagrodzonym udanych wakacji i dalszych sukcesów. żródło: https://www.facebook.com/gminastryszow
© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation