Zajęcia

Szkoła Podstawowa im. św. Romana Jabłońskiego w Łękawicy rozpoczęła projekt "Lepszy start w przyszłość- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla uczniów z terenu Gminy Stryszów". W ramach tego projektu w naszej szkole będą odbywać się następujące zajęcia:

Rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów SP Łękawica

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego 1 gr x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch), zaj. 1 raz w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 5 gr. x 60 godz. - 4 gr. zaj. dla 25 uczn. ( 13 dz,12 ch) i ostatnia grupa dla 8 uczn. ( 4 dz, 4ch. )- zajęcia 1 raz w tyg.

-warsztaty z informatyki 2 gr. x 60 godz. dla 10 uczn. ( 5 dz, 5 ch) , zajęcia 1 raz. w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. (4 dz. , 4 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 3 gr x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4dz, 4 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii 1 gr x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii 1 gr x 60 godz. dla 6 uczn. ( 3 dz, 3 ch), zajęcia 1 raz w tyg.

-zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego 1 gr x 60 godz.

-kółko informatyczne 1 gr x 60 godz.

Wsparcie uczniów z SPE w SP Łękawica

-zajęcia logopedyczne 2 gr. x 60 godz. dla 8 uczn. ( 4 dz, 4 ch) , zajęcia 1 raz w tyg.,

-zajęcia rozw. umiejętności społeczno-emocjonalne 1 gr. x 60 godz. dla 10 uczn. ( 5 dz, 5 ch) , zajęcia raz w tyg.

© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation