Plan lekcji

Plan lekcji w roku szkolnym 2021/2022

Klasa 1 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8.00 - 8.45  zintegr./wf  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana  j. angielski
2  8.55 - 9.40  religia  zintegrowana  ed. inform.  zintegrowana  religia
3   9.50 - 10.35  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana/wf  zintegrowana
4  10.45 - 11.30  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
5  11.45 - 12.30  projekt  projekt  j. ang.  zintegrowana  zintegrowana
6  12.40 - 13.25  k. human.     gim. korekcyjna   
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 2 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  j. ang.  zintegrowana  religia  zintegrowana  zintegrowana
2   8.55 - 9.40  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegr./wf  religia  zintegrowana
3   9.50 - 10.35  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
4  10.45 - 11.30  zintegrowana  zintegrowana  j. ang.  zintegrowana/wf  zintegrowana
5  11.45 - 12.30  zintegrowana  ed. inf.  zintegrowana  projekt  projekt
6  12.40 - 13.25           
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 3 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
2   8.55 - 9.40  zintegrowana  j. ang.  religia  zintegrowana  zintegrowana
3   9.50 - 10.35  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana/wf  religia  zintegrowana
4  10.45 - 11.30  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  j. ang.  zintegrowana
5  11.45 - 12.30    zintegrowana/wf  projekt - przyroda ed. inform.   
6  12.40 - 13.25    gim.korekc./projekt  projekt - w. inf.     
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 4 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  religia  j. pol. matematyka j. polski wf
2   8.55 - 9.40  matematyka  informatyka plastyka wf wf
3   9.50 - 10.35  j. polski  wf j. polski muzyka religia
4  10.45 - 11.30  technika  matematyka j. polski j. angielski matematyka
5  11.45 - 12.30  przyroda   historia j. ang. WDŻ g. wychow.
6  12.40 - 13.25    j. ang.      
7  13.35 - 14.20    przyroda      
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 5 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  matematyka  WDŻ j. polski wf j. ang.
2   8.55 - 9.40  historia j. polski historia g. wychow. informatyka
3   9.50 - 10.35  religia j. ang. j. angielski geografia muzyka
4  10.45 - 11.30  wf wf matematyka j. polski religia
5  11.45 - 12.30  j. polski matematyka wf j. polski matematyka
6  12.40 - 13.25  technika biologia     plastyka
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

Klasa 6 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45 WDŻ  matematyka informatyka geografia technika
2   8.55 - 9.40 j. angielski j. angielski  matematyka  j. polski matematyka 
3   9.50 - 10.35 biologia  godz. wychow.  historia  historia  wf 
4  10.45 - 11.30 matematyka  muzyka  religia  religia  j. polski 
5  11.45 - 12.30  wf j. polski  j. polski  matematyka  plastyka 
6  12.40 - 13.25 wf  wf  j. polski  j. angielski   
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15           

 

 

Klasa  7

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  j. polski DZ historia  j. ang. matematyka
2   8.55 - 9.40 chemia  geografia  j. ang.  fizyka  chemia 
3   9.50 - 10.35 j. angielski  j. polski  informatyka  matematyka  j. polski 
4  10.45 - 11.30 historia  j. polski  matematyka  geografia  wf 
5  11.45 - 12.30 godz. wychow.  j. niemiecki  fizyka  religia  j. niemiecki 
6  12.40 - 13.25 plastyka  matematyka  religia  j. polski  muzyka 
7  13.35 - 14.20 biologia  wf  wf    j. angielski 
8  14.30 - 15.15   biologia  wf     

 

 

Klasa  8

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45 j. niemiecki geografia  j. niemiecki  fizyka  j. polski
2   8.55 - 9.40 j. polski matematyka  j. polski  WOS   j. polski
3   9.50 - 10.35 matematyka  matematyka  matematyka  j. polski  chemia 
4  10.45 - 11.30 j. angielski  fizyka  j. angielski  matematyka  j. angielski 
5  11.45 - 12.30 chemia  biologia  religia  historia  wf 
6  12.40 - 13.25 historia  j. polski  WOS  informatyka  wf 
7  13.35 - 14.20 godz. wychow.  EDB  k. j. ang  wf  DZ 
8  14.30 - 15.15 wf      religia   
© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation