Plan lekcji

Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021

Klasa 1 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1  8.00 - 8.45  religia  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana/wf  zintegrowana
2  8.55 - 9.40  j. ang.  zintegrowana  zintegrowana/wf  zintegrowana  j. angielski
3   9.50 - 10.35  zintegrowana  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
4  10.45 - 11.30  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  religia
5  11.45 - 12.30  zintegrowana  ed. inform.  zintegrowana    
6  12.40 - 13.25    gim. korekcyjna       
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 2 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45      zintegrowana  j. angielski  j. angielski.
2   8.55 - 9.40  zintegrowana  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana
3   9.50 - 10.35  zintegrowana  zintegrowana  religia  zintegrowana  zintegrowana
4  10.45 - 11.30  zintegrowana  zintegrowana  zintegr./wf  zintegrowana  zintegrowana
5  11.45 - 12.30  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana  religia  ed. inform.
6  12.40 - 13.25           gimn. korekcyjna 
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 3 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  zintegrowana  zintegrowana  religia  zintegrowana  zintegrowana
2   8.55 - 9.40  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana/wf  ed. inform.
3   9.50 - 10.35  zintegrowana/wf  zintegrowana  zintegrowana/wf  j. angielski  j. angielski
4  10.45 - 11.30  zintegrowana  zintegrowana  zintegrowana  religia  zintegrowana
5  11.45 - 12.30    zintegrowana   zintegrowana     zintegrowana
6  12.40 - 13.25          gimn. korekcyjna 
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 4 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45    wf  matematyka    technika
2   8.55 - 9.40  wf  wf  j. polski  matematyka  religia
3   9.50 - 10.35  j. polski  matematyka  j. polski  przyroda  matematyka
4  10.45 - 11.30  j. ang.  j. angielski  muzyka  j. ang.  j. polski
5  11.45 - 12.30  religia   historia  wf  informatyka  przyroda
6  12.40 - 13.25    godz. wychow.  plastyka  j. polski  
7  13.35 - 14.20    WDŻ      
8  14.30 - 15.15          

 

 

Klasa 5 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  geografia  informatyka  muzyka  matematyka   matematyka
2   8.55 - 9.40  religia   historia   j. ang.  j. angielski  j. angielski
3   9.50 - 10.35  historia  j. polski  matematyka  wf  biologia
4  10.45 - 11.30  technika  wf  j. polski  wf  wf
5  11.45 - 12.30  matematyka    j. polski  j. polski  religia
6  12.40 - 13.25  plastyka    WDŻ  godz. wychow.  j. polski
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15          

 

Klasa 6 

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  historia  godz. wychow.  geografia  matematyka  wf 
2   8.55 - 9.40  j. angielski  matematyka   matematyka   matematyka   wf
3   9.50 - 10.35  technika   muzyka   informatyka   j. polski   j. ang.
4  10.45 - 11.30  j. polski   j. polski   religia  j. polski  matematyka
5  11.45 - 12.30  biologia   wf   historia  j. angielski   j. polski
6  12.40 - 13.25  WDŻ   plastyka   wf  religia   
7  13.35 - 14.20          
8  14.30 - 15.15           

 

 

Klasa  7

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  j.ang  j. niemiecki  fizyka  DZ  WDŻ
2   8.55 - 9.40  chemia  matem.  matem.  j. polski  j. niemiecki
3   9.50 - 10.35  geografia  godz. wychow.  geografia  religia  wf
4  10.45 - 11.30  matematyka  fizyka  inform.  historia  chemia
5  11.45 - 12.30  j. polski  j. polski  j. ang.  matem.  muzyka
6  12.40 - 13.25  biologia  biologia  religia  wf  j. ang.
7  13.35 - 14.20  j. ang.  plastyka  historia  wf  j. polski
8  14.30 - 15.15  wf        j. polski

 

 

Klasa  8

 
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1   8.00 - 8.45  j. polski   DZ  j. polski   WDŻ  fizyka
2   8.55 - 9.40  j. polski  j. polski   geografia   religia  matematyka 
3   9.50 - 10.35  j. angielski  fizyka   j. angielski   j. angielski   j. polski 
4  10.45 - 11.30  historia  matematyka   matematyka   matematyka   j. niemiecki 
5  11.45 - 12.30  WOS  biologia   religia   wf   wf 
6  12.40 - 13.25  matematyka  WOS   historia   j. niemiecki   informatyka 
7  13.35 - 14.20  godz. wychow.   chemia    wf   j. polski   
8  14.30 - 15.15  chemia   EDB   wf     
© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation